Kablovi » Kabl LiYCY_ So-LiYCY

Kabl LiYCY_ So-LiYCY

Opis

Dozvoljena temperatura okoline: od - 20oC do + 80oC

Konstrukcija

Provodnik: finožični bakarni ili kalajisan bakarni provodnik. Izolacija: PVC mešavina. Separator: Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica Plašt: PVC mešavina. Boja plašta siva, RAL 7032 ili RAL 7001.

Primena

Kablovi tipa LiYCY i So-LiYCY se koriste kao napojni i komandni vodovi za elektroakustične i tonfrekventne sisteme. Višežilni kablovi odlikuju se malim dimenzijama, tako de su posebno pogodni za primenu kod elektronskih uređaja. Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici. So-LiYY oznaka pretstavlja poseban zahtev kupca, na primer gola bakarna uzica i drugo.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl LiYCY_ So-LiYCY