Kablovi » Telekomunikacioni kablovi » Kabl TK 59 DSL 30

Kabl TK 59 DSL 30

Opis

Dozvoljene temperature:
- pri polaganju od - 5 °C do + 50°C
- pre i posle polaganja od - 30 °C do + 50°C

Konstrukcija

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,4 i 0.6 mm. Izolacija: penast polietilen. Elementi upredanja: parice. Jezgro kabla: grupno použeno. Punjenje jezgra: masa za punjenje sa tačkom kapanja iznad + 70°C Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka. Slojeviti omotač: aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

Primena

U mesnoj mreži za DSL i pretplatničke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili direktno u zemlju.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl TK 59 DSL 30