Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XHP 85 (A) (N2XSEYFGY, NA2XSEYFGY)

Kabl XHP 85 (A) (N2XSEYFGY, NA2XSEYFGY)

Opis

Najviši radni napon: 12 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: višežični provodnik klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađen od bakra za tip XHP 85, aluminijuma za tip XHP 85-A . Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE). Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja. Omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja služi kao posteljica za električnu zaštitu. Električna zaštita: omot od mekih bakarnih traka oko svake žile. Jezgro kabela: tri žile međusobno použene. Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj koji zadovoljava radnu temperaturu kabela. Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica sa kontraspiralom od pocinkovane čelične trake. Plašt: PVC mešavina. Boja plašta crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, na otvorenom prostoru kao i neposredno u zemlju u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama. Prvenstveno je pogodan za mreže u kojima se zahteva niži redukcioni faktor. Nije predviđen za otežane uslove u pogledu većih aksijalnih naprezanja.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XHP 85 (A) (N2XSEYFGY, NA2XSEYFGY)