Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl PP 44 (A) 6kv (NYRGY, NAYRGY)

Kabl PP 44 (A) 6kv (NYRGY, NAYRGY)

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika
- najviša radna temperatura, 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PP 44, aluminijuma za tip PP 44-A. Izolacija: posebna visokonaponska mešavina PVC mase, Jezgro: tri žile međusobno použene. Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila. Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima). Plašt: sloj od PVC mase. Boja plašta je crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

Primena

Za polaganje u zatvorenim pogonskim prostorijama, kroz vazduh, u kablovske kanale i u zemlju, kada se zahteva mehanička zaštita zbog velikih mehaničkih naprezanja kabela u toku polaganja ili u eksploataciji. Pogodan je za vertikalno polaganje u rudnicima.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl PP 44 (A) 6kv (NYRGY, NAYRGY)