Kabl NSHTöu

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše +90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 25oC do + 50oC,
- stalno položen kabel - 40oC do + 50oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 5D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5), Izolacija: na bazi EPR kaučuka (DIN VDE 0207/20, 3GI3), Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka (DIN VDE 0207/21, GM1b), za posebne primene hlorsulfonovani polietilen Zaštita od uvijanja: teksitilni oplet Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (DIN VDE 0207/21 5GM2), za posebne primene hlorsulfonovani polietilen za NFK EpTN:boja žuta za NSHTöu: boja crna

Primena

Kabel je namenjen za priključenje pokretnih potrošača sa velikim mehaničkim naprezanjima u suvim, vlažnim i mokrim prostorima kao i na otvorenom. Kabel je veoma pogodan ako postoji naprezanje na uvijanje.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl NSHTöu