Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XHE 49 (A) (N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y)

Kabl XHE 49 (A) (N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y)

Opis

Najviši radni napon:
- za kablove 6/10 kV - 12 kV
- za kablove 12/20 kV - 24 kV
- za kablove 20/35 kV - 42 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do + 130°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri postavljanju, najniža + 5°C
Poluprečnik savijanja, najmanje 15D (D – prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: višežični sabijen provodnik klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađen od bakra za kabel XHE 49, aluminijuma za kabel XHE 49-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE). Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan i čvrsto zalepljen za izolaciju. Unutrašnji zaptivni sloj: omot od slaboprovodljive vodonepropusne trake preko ekstrudovanog sloja koji služi kao posteljica za električnu zaštitu i dodatna zaštita izolaciji od prodora vode duž ekrana. Električna zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Zaptivni sloj: omot od vodonepropusne trake Plašt: posebno izabran polietilen (PE) Boja plašta je crna.

Primena

Najčešće se upotrebljava u elektrodistributivnim mrežama, industrijskim sistemima, kao i u razvodnim postrojenjima srednjeg i visokog napona, termoelektranama i hidroelektranama, kada su kablovi izloženi dejstvu vlažnih i agresivnih sredina. Polažu se u zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima, slobodnom prostoru, na regalima kao i u zemlji i vodi.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XHE 49 (A) (N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y)