Kablovi » Kabl YSLYO (H05VV5-F, NSKK-F)

Kabl YSLYO (H05VV5-F, NSKK-F)

Opis

Otpornost prema ulju: ispitivanje prema VDE 0207 i VDE 0473.
Navjiša temperatura provodnika:
- u trajnom radu, + 70°C
- u kratkom spoju ( najduže 5s), 150°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C
- za kabel u pokretu od - 5°C do + 70°C
- za trajno postavljen kabel od - 40°C do + 70°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 7,5D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295 Izolacija: posebno odabrana PVC masa TI 2, prema DIN VDE 0281Teil 1. Jezgro: žile su použene u koncentričnim slojevima. Plašt: sloj od naročite PVC mase otporne na ulje koja zadovoljava zahteve TM5, prema DIN VDE 0281. Boja plašta siva.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Zbog svoje otpornosti na razne hemikalije pogodan je za primenu na mašinama u pivarama i perionicama. Kabel se posle instalisanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehanički ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl YSLYO (H05VV5-F, NSKK-F)