Kablovi » Energetski kablovi 1-30kv » Kabl XHEh 91 (A)

Kabl XHEh 91 (A)

Opis

Najviši radni napon:
- za kablove 6/10 kV - 12 kV
- za kablove 12/20 kV - 24 kV
- za kablove 20/35 kV - 42 kV
Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviša 90°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša + 250°C
- kratkotrajno u nužnom pogonu do 130°C.
Dozvoljena temperatura okoline:
pri postavljanju, najniža - 20°C
Poluprečnik savijanja: najmanje 15 D (D – prečnik kabela)
Dimenzionisanje dodatne električne zaštite vrši se na osnovu potrebe korisnika, tj uslova eksploatacije.
Osobine kabela ispod dodatne električne zaštite (prečnik i masa kabela) iste su kao za kabel tip XHE 49.
Isto važi za električne osobine i dozvoljeno strujno opterećenje, kao i opterećenje strujom kratkog spoja
za fazne provodnike. Dozvoljena struja kratkog spoja za električnu zaštitu zavisi od preseka dodatne
električne zaštite.
Električna zaštita i dodatna električna zaštita moraju se međusobno spojiti bar u spojnicama i kabel
glavama.

Konstrukcija

Provodnik: višežični sabijen provodnik klase 2, prema SRPR N.C0.015, sačinjen od bakarnih žica za tip XHEh 91, aluminijumskih žica za XHEh 91-A Unutrašnji slaboprovodljiv sloj Izolacija: umrežen polietilen (XPE) Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan i čvrsto zalepljen za izolaciju. Unutrašnji zaptivni sloj: omot od slaboprovodljive vodonepropusne trake preko ekstrudovanog sloja služi i kao posteljica za električnu zaštitu i dodatna zaštita izolaciji od prodora vode duž ekrana. Električna zaštita: omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake. Zaptivni sloj: omot od vodonepropusne slaboprovodljive trake. Plašt: slaboprovodljiv polietilen Dodatna električna zaštita: omot od kalajisanih bakarnih žica izrađen u jednom ili dva sloja, zavisno od potrebnog preseka.

Primena

Kabel se polaže direktno u zemlju ili na konzole . Podnosi srednje velika aksijalna naprezanja. Osnovna primena kabla je u srednjenaponskoj distributivnoj mreži kada se kabel polaže u tlo visoke električne otpornosti, kakvo je napr. kraško područje, radi zaštite elektroenergetskih postrojenja od prenapona izazvanih udarima groma ili drugim kvarovima u prenosnoj mreži visokog napona.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl XHEh 91 (A)