Kabl EpN 55

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- kabel u pokretu - 25oC do + 40oC
- trajno položen - 30oC do + 40oC
Poluprečnik savijanja: najmanje 5D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2), Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP5), Zaštitni provodnik: oplet od kalajisane bakarne žice preko slaboprovodljive trake, Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen i abraziju; boja plašta: žuta za energetske i siva za signalno-komandne kablove.

Primena

Kabel se može koristiti u rudnicima sa jamskom eksploatacijom za neposredno napajanje mašina, uređaja i aparata u prostorima ugroženim od metana. Kabel se koristi kao energetski i kao signalno-komandni.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl EpN 55