Kabl EpN 62

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
kabel u pokretu - 25oC do + 40oC
trajno položen - 30oC do + 40oC
Poluprečnik savijanja:
- za trajno položene kablove, najmanje 4 D
- kod premeštanja u toku rada, najmanje 5 D
- kod napajanja preko kablovskog kalema, najmanje 6 D
- za kablove preko vođica i prevojnih rolni, kao I kod razvlačenja kabela po zemlji ili njegovog
polaganja u zemlju, najmanje 7 D
(D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Energetske i komandne žile Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2), Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka, Zaštitna žila Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka, Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 2 komandne i 1 kontrolnom smeštenim u prostorima između energetskih žila Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP2), Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen, habanje boja žuta

Primena

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnim kopom, ugroženim od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina, uređaja i aparata, električnog osvetlenja i za pomoćna strujna kola.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl EpN 62