Kablovi » Kabl YSLYCY

Kabl YSLYCY

Opis

Najviša temperature provodnika:
- u trajnom radu, + 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5s), 150°C
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju od + 5°C do + 70°C
- za kabel u pokretu od - 5°C do + 70°C
- za trajno postavljen kabel od - 40°C do + 70°C
Najmanji poluprečnik savijanja: 10 D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295. Izolacija: posebno izabrana PVC masa TI 2, prema DIN VDE 0281deo 1. Jezgro: žile použene u koncentričnim slojevima. Unutrašnji plašt: PVC masa TM 1, prema DIN VDE 0281deo 1. Ekran: oplet od mekih kalajisanih bakarnih žica konstruisan tako da omogući prenos mernih ili upravljačkih signala bez smetnji i šumova. Plašt: sloj od PVC mešavine, koja zadovoljava zahteve TM 1, prema DIN VDE 0281 deo 1. Boja plašta siva.

Primena

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Kabel se posle instalisanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehanički ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl YSLYCY